Monday, April 8, 2013

I am Lichen this


Xanthoria elegans, the Elegant Sunburst Lichen. 

1 comment: